mailform

Suhtekorraldus


Hea suhtekorralduse alane töö suurendab positiivset hoiakut ja teadlikkust teie tegevuse osas nii avalikkuses kui ka koostööpartnerite ja klientide hulgas. See on mitmekülgne teavitustöö maine, teie tegevuse kajastamise ja üldise reputatsiooni nimel.

Läbimõeldud meediasuhete abil jõuame laiema avalikkuseni, ettevõtetevahelise kommunikatsiooniga lähemale uutele ja senistele klientidele. Tegeleme teie jaoks oluliste sihtrühmade eeldatavate hoiakute planeerimise, loomise ja mõjutamisega soovitud suunas, organisatsiooni kõneisikute nõustamise ja organisatsioonisiseste suhete korraldamisega.

Kui organisatsiooni ümbritsevad ja sellega seotud inimesed teavad „mida sa teed, mida sa ütled ja mida teised ütlevad sinu kohta“, tõuseb professionaalse PR töö korral oluliselt ettevõtte väärtus ja tuntus.


PR on seega nn „avalikkusega suhtlemise programm“, mille käigus uurime, juhendame ning hindamine, kuidas saavutada sihtrühmade silmis soodne mulje teie tegevusest. Aitame liikuda selles turundustegevuse valdkonnas kiiresti ja vigadeta plaanitud eesmärkide suunas.