mailform

Lisateenused

  • Keeletoimetamine
    Muudame teksti ladusaks ja üheselt mõistetavaks. Sõnastame ümber laused, parandame sõnavalikut ning õigekirja- ja loogikavigu, ühtlustame stiili ning kontrollime terminite õigsust. Vajadusel struktureerime teksti ümber või lühendame seda. Viimistleme tehniliselt teksti.
  • Fototöötlus
    Fototöötluse käigus korrigeerime pildi kontrastsust, värvi ja valgust, eemaldame silmapuna ning teravustame. Samuti teostame foto ühtlustamise ning eemaldame defektid, detailid või fraktuuri. Fototöötluse käigus saab lisada, muuta või eemaldada tausta, inimesi ja objekte.