mailform

Konsultatsioon

Analüüsime kliendi vajadustest, soovidest ja võimalustest lähtuvalt projektipõhiste finantseeringute võimalusi. Arvestades valdkonda, edastame kliendile korrastatud teabe ning juhendame, teeme parandusettepanekuid ja anname soovitusi tema projektitaotluse või äri-, turundus- ja teavitusplaani osas.

Ideeprojektid Grupp OÜ  pakub konsultatsiooniteenust järgnevatel teemadel:

 • Projektiidee sobivuse hindamine toetusmeetmete ja arengukavadega
 • Abi projekti elluviimiseks sobiva rahastamisallika leidmisel
 • EL tõukefondide programmidest toetuste taotlemise nõustamine
 • Riiklike toetusprogrammide alane nõustamine
 • Äriplaani koostamise ja elluviimise nõustamine
 • Projektitaotluste koostamise alane nõustamine
 • Ettevõtte kitsaskohtade hindamine ja likvideerimise nõustamine
 • Arendusplaanide elluviimise nõustamine
 • Abi ettevõtja jaoks sobiliku ärikonsultandi leidmisel
 • Lepingute sõlmimise nõustamine
 • Abi koostööpartnerite leidmisel
 • Projekti juhtimise ja aruandluse nõustamine
 • Järelnõustamine

Esmane konsultatsioon mistahes küsimuses on tasuta – KÜSI JULGESTI!