mailform

Enesekontrolliplaan

Toitlustusvaldkonna dokumentide koostamise käigus koostame, parandame ja täiendame enesekontrolli-, tunnustamis- või teavitamisdokumente toitlustusasutustele (kohvikud, baarid, restoranid, catering-teenust pakkuvad firmad, kauplused jt).

Enesekontrolliplaan on vajalik lähtudes seadusest tulenevast kohustusest (HACCP põhist enesekontrollisüsteemi nõuab seadusandlus ning enesekontrolliplaani ja -süsteemi toimimist hindab regulaarselt järelevalveasutus).

Toimiv enesekontrollisüsteem on vajalik ka tarbija tervisest ja ettevõtte heast mainest lähtuvalt. Samuti annab see eeldused suuremaks majanduslikuks kasuks, sest protsesside kontrollimine ja ohtude ohjamine vähendab tekkivaid kulusid. Kvaliteedi tagamist nõuavad ka koostööpartnerid.

Enesekontrolliplaan
Ettevõtte asendi-, ruumide- ja seadmeteplaan Ettevõtte  kirjeldus  selle asukoha ja infrastruktuuri alusel.
Käitlemisetappide kirjeldus Ruumide plaan aitab visuaalselt määrata liikumisteid selliselt, et ristsaastumise oht oleks kasutatavate seadmete paigutuse, puhastamise ja nende protsesside järjestamise abil võimalikult minimeeritud.
Ettevõtte asendi-, ruumide- ja seadmeteplaan Tehnoloogilistel skeemidel kirjeldatakse kõiki toiminguid alates tooraine vastuvõtust ja lõpetades tarbijale (teisele käitlejale) üleandmisega.
Toidu varumine ja vastuvõtt Ohutu toidu valmistamise aluseks on ohutu tooraine. Tooraine hankimisel tuleb arvestada eelkõige seda, et toit ostetakse usaldusväärselt tarnijalt
Säilitamistingimuste kontrollimine Toidu säilitamisel tuleb lähtuda toidule tootja, töötleja või pakendaja poolt määratud säilitamistingimustest.
Puhastamise ja desinfitseerimise kirjeldus Sisaldab kahjuritõrjeplaani ja jäätmekäitlusplaani.
Töötajate hügieen Toiduga kokku puutuvatel töötajatel tuleb läbida toiduhügieenikoolitus, peab olema kehtiv tervisetõend ja tutvustatud enesekontrolliplaaniga seotud tegevusi.
Veevarustus ja kanalisatsioon Toidukäitlemisettevõtted peavad olema toidu valmistamiseks, käte ja inventari pesuks varustatud piisava hulga joogivee nõuetele vastava veega. Informatsioon selle kohta kuidas on lahendatud kanalisatsioon.
Kaebused ja toidumürgituse kahtlused Ohutu toidu käitlemise eelduseks on see, et kaebuste või toidutekkeliste haiguste kahtluse korral oleks ettevõttes süsteemid info kogumiseks, analüüsimiseks ja edastamiseks.